www.rorifocus.nl
VISSERIJ EN SCHEEPVAARTFOTO'S

In dit album verschijnen regelmatig de laatste toevoegingen aan deze site.

Later worden de foto's verplaatst naar hun ''eigen'' album.

Album met loodsboten en overige rijksvaartuigen.

Ik ben werknemer van MDK (DAB VLOOT). 

Alle onderschriften bij foto's van schepen van MDK (vloot), schrijf ik uit eigen naam en niet uit naam van MDK. 

Album met marine vaartuigen uit diverse landen. In dit album ook enkele vliegtuigen van de kustwacht en helicopters van de luchtmacht en het loodswezen.

Album met Politie, douane, rijkswaterstaat, Marechaussee en kustwachtvaartuigen.

In dit album vindt U speciale schepen, met betrekking tot lading of doelsoort.